موږ د 1983 راهیسې نړۍ وده کولو کې مرسته کوو

د چوکاټ له لارې پرمخ تلل